Controle van het gehuurde: Afdeling biedt enige ruimte aan verhuurders

Controle van het gehuurde: Afdeling biedt enige ruimte aan verhuurders

Appellanten verhuren een zelfstandige woning. Drie andere personen blijken bij de huurder in te wonen. Appellanten wordt verweten dat zij de woonruimte zonder vergunning hebben omgezet van zelfstandige naar onzelfstandige bewoning.
In deze uitspraak wordt ruimte gegeven aan verhuurders. Waar voorheen risico-aansprakelijkheid het devies was, wordt in casu de eis bijgesteld dat verhuurders hun panden dienen te controleren. Het college heeft geen concrete omstandigheden aangevoerd waardoor appellanten de woning hadden moeten controleren, noch was er enige indicatie dat er een overtreding plaatsvond. Onder die omstandigheden kan het nalaten te controleren niet als 'aanvaarden' worden gezien.