Proefschrift: De benadering van rechters bij het reguleren van ouder-kindrelaties

Proefschrift: De benadering van rechters bij het reguleren van ouder-kindrelaties

In dit proefschrift wordt onderzocht wat de benadering van rechters is bij het reguleren van ouder-kindrelaties (gezag en omgang) in zowel het familie- als het migratierecht en in verschillende jurisdicties (Nederland, de EU en de Raad van Europa). Het onderzoek laat een grote discrepantie zien in het beoordelen van de belangen van het kind in enerzijds familie en anderzijds migratiezaken.