Kaartje van moeder vs. briefgeheim

Kaartje van moeder vs. briefgeheim

Moeder (met gezag) kreeg in deze zaak een schriftelijke aanwijzing van jeugdbescherming, waarin werd vermeld dat geen fysieke omgang tussen haar en het kind plaatsvindt en/maar dat moeder wekelijks een briefje/kaartje zou mogen sturen. Gecontroleerd zal gaan worden of geen belastende zaken worden besproken.
Een interessante uitspraak van het hof over de vraag of de aanwijzing zorgvuldig is voorbereid en op de juiste grondslag is gegeven, of het briefgeheim in de weg staat aan het door jeugdbescherming inzien van de kaartjes van moeder aan haar kind — en of jeugdbescherming de eis aan moeder mag stellen dat zij persoonlijke behandeling aan zal gaan, ook al kan men haar daartoe niet verplichten.