A-G HR: recht op inzage afgesloten procesdossiers jeugdbescherming bij de rechtbank

A-G HR: recht op inzage afgesloten procesdossiers jeugdbescherming bij de rechtbank

Is er een juridische grondslag voor inzage in stukken uit afgesloten jeugdbeschermingsprocesdossiers die bij de rechtbank worden bewaard? Volgens A-G de Bock hebben betrokkenen op grond van de AVG in beginsel recht op informatie uit hun jeugdbeschermingsdossiers. Uit artikel 8 EVRM volgt dat het recht op inzage in gegevens over de eigen kindertijd zeer zwaar weegt.