Toestemming patiŽnt vereist voor verstrekking van medische gegevens bij buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims

Toestemming patiënt vereist voor verstrekking van medische gegevens bij buitengerechtelijke afhandeling van medische aansprakelijkheidsclaims

In deze zaak is aan de orde of er bij de buitengerechtelijke afhandeling van claims op grond van medische aansprakelijkheid toestemming van de patiënt nodig is om medische gegevens te verstrekken aan de behandelend jurist, of van de aansprakelijkheidsverzekeraar van het ziekenhuis. De Hoge Raad antwoordt dat medische hulpverleners niet zonder toestemming van de patiënt medische gegevens mogen delen met een jurist. Echter: als de patiënt geen toestemming verleent, dan hoeft het ziekenhuis geen inhoudelijk standpunt over de claim in te nemen, aangezien men in dat geval niet in de gelegenheid is geweest met een jurist een standpunt te bepalen.
Voorts geeft de Hoge Raad in het arrest enkele criteria voor de vormgeving van medische machtigingen.