Zorgverlener ook na uitschrijving uit BIG-register nog onderworpen aan tuchtrecht

Zorgverlener ook na uitschrijving uit BIG-register nog onderworpen aan tuchtrecht

De beklaagde tandarts in deze tuchtzaak stopte met zijn praktijk zonder klaagster daarvan op de hoogte te stellen. Sterker, bij overstappen naar een andere tandarts constateerde klaagster dat haar dossier was vernietigd. Uit de uitspraak volgt dat zorgverleners onderworpen blijven aan het wettelijk tuchtrecht als men ten tijde van het verweten handelen nog in het BIG-register stond ingeschreven.