Illegale software en schadevergoeding

Illegale software en schadevergoeding

Illegaal gebruik van software mondt vaak uit in een discussie over de verschuldigde schadevergoeding. Een gang naar de rechter heeft wisselende uitkomsten. Zo wordt soms in het voordeel van de illegale gebruiker geoordeeld dat bij illegaal gebruik een marktconforme licentievergoeding verschuldigd is, in plaats van de vaak veel hogere cataloguswaarde van de software. Ook is er veel discussie of 'afgerekend' moet worden voor het gebruik van het volledige pakket dat illegaal gedownload is, of dat enkel de vervolgens gebruikte modules voor vergoeding in aanmerking komen.