Rechtsbeschermingsmogelijkheden van stemgeluid onder Nederlands portretrecht

Rechtsbeschermingsmogelijkheden van stemgeluid onder Nederlands portretrecht

Ontwikkelingen van AI-technologie maken het mogelijk de menselijke stem geheel waarheidsgetrouw na te bootsen. Dit brengt potentiële inbreuk op privacy- en IE-rechten met zich mee. Dit artikel bespreekt de mogelijkheden om ter bescherming van het stemgeluid aansluiting te vinden bij het portretrecht, op basis van de wet, jurisprudentie en literatuur.