Bescherming van AI-output: modellenrecht to the rescue?

Bescherming van AI-output: modellenrecht to the rescue?

Er is veel te doen over de vraag of door artificiële intelligentie (AI) gegenereerde output voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt. De hamvraag: is sprake van de vereiste menselijke creativiteit wanneer de maker van een werk uitsluitend verantwoordelijk is voor de input ('prompt') die aan AI wordt gegeven?
Omdat wij menen dat AI-output niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt, zou dit betekenen dat de 'maker' van een AI-afbeelding niet op grond van het auteursrecht zou kunnen optreden tegen een partij die zijn AI-afbeelding zonder toestemming openbaar maakt en/of verveelvoudigt. Maar hoe zit dit wanneer het modellenrecht bij de discussie wordt betrokken?