Planschade: het vereiste van rechtstreeks oorzakelijk verband genuanceerd

Planschade: het vereiste van rechtstreeks oorzakelijk verband genuanceerd

In deze uitspraak nuanceert de Rechtbank Oost-Brabant het voor planschade/nadeelcompensatie geldende vereiste van een rechtstreeks oorzakelijk verband tussen het rechtmatig overheidsoptreden en de gestelde schade. Volgens de rechtbank lenen de bijzondere omstandigheden van dit specifieke geval zich niet voor de in de rechtspraak ontwikkelde 'alles-of-niets-benadering' voor de toerekening van schade aan rechtmatig overheidshandelen.