Opzeggen franchiseovereenkomst vanwege de invoering van de Wet franchise

Opzeggen franchiseovereenkomst vanwege de invoering van de Wet franchise

Een geschil over de beŽindiging van een franchiseovereenkomst. Hoewel de opzegging rechtsgeldig was, heeft de franchisenemer toch recht op een schadevergoeding. Uit de uitspraak blijkt dat de Wet franchise voor franchisegevers soms de doorslag geeft om te stoppen met franchisen. Met name het instemmingsrecht dat aan franchisenemers toe kan komen bij formulewijzigingen wordt gezien als beletsel om slagvaardig te kunnen opereren.