Verrekening in concernverband: let op bij het boeken in rekening-courant

Verrekening in concernverband: let op bij het boeken in rekening-courant

Uitgangspunt is dat binnen een concern vorderingen en schulden over en weer verrekend mogen worden. Vaak gebeurt dit door transacties in rekening-courant te boeken. Indien één van de groepsvennootschappen in de financiële problemen raakt, kan dat echter goed fout gaan. In deze bijdrage enkele tips om schade te voorkomen of te beperken.