Towercast-arrest: nóg een manier om killer acquisitions aan te pakken

Towercast-arrest: nóg een manier om killer acquisitions aan te pakken

Ook niet-meldingsplichtige concentraties kunnen misbruik van een machtspositie opleveren, aldus het Europese Hof van Justitie in het veelbesproken Towercast-arrest. In deze zaak verduidelijkt het Hof hoe het concentratietoezicht zich verhoudt tot het verbod op misbruik van een machtspositie uit artikel 102 VWEU. Een cruciaal precedent blijkt het uit 1973 daterende Continental Can-arrest.