Onredelijk bezwarend beding: de zwarte en grijze lijst bij een niet-consument

Onredelijk bezwarend beding: de zwarte en grijze lijst bij een niet-consument

Als een kleine rechtspersoon die zich materieel niet van een consument onderscheidt, met een beding wordt geconfronteerd dat op de zwarte of grijze lijst staat, dan ligt een reflexwerking via de open norm van artikel 6:233 BW voor de hand. Bij het voorgaande geldt wel dat vaak wordt gedacht aan rechtspersonen die geen beroep of bedrijf uitoefenen. Reflexwerking is echter ook mogelijk indien de wederpartij wel een beroep of bedrijf uitoefent, maar de overeenkomst geen betrekking heeft op haar eigen beroeps- of bedrijfsactiviteiten.