Proefschrift: Informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht op vastgoedtransacties

Proefschrift: Informatiegestuurd modelmatig fiscaal toezicht op vastgoedtransacties

Bernd Veldman schetst in zijn onderzoek een conceptueel raamwerk voor fiscaal risicogericht toezicht op vastgoedtransacties. Hij gaat in op de vraag hoe een toezichthouder het toezicht doelmatig kan inrichten en uitvoeren, en ook hoe hij zijn keuzes en de operationele gevolgen hiervan kan motiveren en verantwoorden.