Proefschrift: Over opinions: Een onderzoek naar de zorgplicht van de gever van een Nederlandsrechtelijke legal opinion

Proefschrift: Over opinions: Een onderzoek naar de zorgplicht van de gever van een Nederlandsrechtelijke legal opinion

De vraag die dit proefschrift poogt te beantwoorden is: wat is de zorgplicht van een jurist – een advocaat, een notaris of een bedrijfsjurist – die een Nederlandsrechtelijke “opinion” geeft? Daaraan gaat de vraag vooraf wat een opinion is. Ook op die vraag beoogt dit proefschrift een antwoord te geven.