Proefschrift: De continu´teit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen

Proefschrift: De continu´teit van de arbeidsrelatie bij aanbestedingen

Dit proefschrift richt zich op het raakvlak tussen het aanbestedingsrecht en het arbeidsrecht Ś wat relevant is voor diensten als schoonmaak, catering, beveiliging, thuiszorg en doelgroepenvervoer. Specifiek richt het onderzoek zich op de vraag in hoeverre de doelstelling om continu´teit van de arbeidsrelatie te waarborgen, wordt verwezenlijkt bij aanbestedingen. De arbeidsrechtelijke consequenties van een nieuwe aanbesteding voor een aanbestedende dienst en (potentiŰle) aanbieder worden in kaart gebracht, knelpunten worden benoemd en waar mogelijk worden oplossingen vanuit het arbeidsrecht Ún het aanbestedingsrecht aangereikt.