Buitengerechtelijke geschilbeslechting door de rechtspraak via Voorrecht-rechtspraak.nl

Buitengerechtelijke geschilbeslechting door de rechtspraak via Voorrecht-rechtspraak.nl

De website Voorrecht-rechtspraak.nl biedt middels een 'Probleemverkenner' informatie over rechten en plichten in gewone taal en laat met een 'Zaakvergelijker' makkelijk leesbare samenvattingen zien van uitkomsten van relevante jurisprudentie. Als mensen er daarmee niet zelf uitkomen, helpt voorRecht met persoonlijke begeleiding om hen rond de tafel te krijgen — al dan niet samen met een deskundige of mediator. Pas als dat niet tot resultaat leidt, komt de rechter in beeld. Op dit moment biedt men hulp bij VvE-conflicten. In de toekomst volgen meer onderwerpen.