Enkele aandachtspunten bij het kort geding in hoger beroep

Enkele aandachtspunten bij het kort geding in hoger beroep

Het appelprocesrecht kent verschillende valkuilen die de kansen op een succesvol hoger beroep en een daaropvolgend cassatieberoep verkleinen. In deze bijdrage belichten de cassatieadvocaten van BarentsKrans vanuit praktisch perspectief enkele aandachtspunten van het kort geding in hoger beroep.