Nog geen proceskostenfonds voor collectieve acties

Nog geen proceskostenfonds voor collectieve acties

Gedupeerden kunnen op basis van de Wet afwikkeling massaschade collectieve actie (WAMCA) collectief een rechtszaak aanspannen en schadevergoeding eisen voor massaschade. Denk aan claims tegen autofabrikanten voor het gebruik van sjoemelsoftware. Zulke rechtszaken kosten veel tijd (en dus geld), zeker als het gaat om schadevergoedingen. In de praktijk zijn het daarom commerciële financiers die massaclaimzaken bekostigen. Wat echter als er zaken spelen waarmee financiers te weinig kunnen verdienen? Een speciaal fonds ter financiering van (proces)kosten in massaclaims zou een manier kunnen zijn om te zorgen dat burgers ook dan hun recht kunnen halen. De geesten lijken echter nog niet rijp voor een dergelijk fonds.