Motiveringsplicht bij terugkomen van voorlopig bewijsoordeel

Motiveringsplicht bij terugkomen van voorlopig bewijsoordeel

Wanneer een rechter een bewijsvermoeden aanneemt, kan hij daarvan later terugkomen omdat voldoende tegenbewijs geleverd is. Dat staat er niet aan in de weg dat hij uiteindelijk alsnog oordeelt dat het benodigde bewijs geleverd is. Het ging immers slechts om een vermoeden, dat door tegenbewijs 'ontzenuwd' werd. Wanneer dat tegenbewijs echter relevant, specifiek en voldoende onderbouwd is, moet de rechter dat kenbaar betrekken bij zijn uiteindelijke oordeel dat het benodigde bewijs tóch geleverd is.