Engelstalig procederen in maritieme en vervoerszaken

Engelstalig procederen in maritieme en vervoerszaken

Bij de Rechtbank Rotterdam kan in bepaalde handelszaken in het Engels geprocedeerd worden. Het gaat om zaken op het gebied van zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop, welke behandeld worden door de maritieme kamer. De rechtbank biedt procesafspraken met een standaard-forumkeuzebeding waarvan partijen gebruik kunnen maken om de keuze voor het Engelstalig procederen bij de maritieme kamer vast te leggen.