De positie van derden in de civiele dagvaardingsprocedure

De positie van derden in de civiele dagvaardingsprocedure

Het burgerlijk procesrecht kent verschillende manieren waarop derden kunnen deelnemen (of betrokken raken) bij een geding tussen twee partijen. Er is de mogelijkheid van voeging en tussenkomst, vrijwaring en gedwongen deelneming. Daarnaast staat in bijzondere omstandigheden na afloop van de procedure ook het rechtsmiddel van derdenverzet open voor een derde. Deze rechtsfiguren worden meestal afzonderlijk van elkaar besproken, maar voor de praktijk is het belangrijk te weten hoe deze zich tot elkaar verhouden.