Genderspecifieke formuleringen in Burgerlijk Wetboek onder de loep

Genderspecifieke formuleringen in Burgerlijk Wetboek onder de loep

In onze wet- en regelgeving komen verwijzingen naar het mannelijke (en soms vrouwelijke) geslacht van personen veelvuldig voor. In de onderhavige inventarisatie zijn genderspecifieke aanduidingen in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Voorgesteld wordt:
dat de wet niet zal worden aangepast op punten waarin gender een bepalende rol speelt (zoals in het afstammingsrecht);
dat bepalingen met termen met een mannelijke connotatie worden aangepast indien een passend genderneutraal alternatief voorhanden is, en
dat bepalingen met genderspecifieke voornaamwoorden in het BW vooralsnog niet zullen worden aangepast.