Jaarverslag Centrale Raad van Beroep 2022

Jaarverslag Centrale Raad van Beroep 2022

Ontwikkelingen in de bestuursrechtspraak en het sociaal domein hebben binnen de CRvB tot reflecterende gesprekken geleid, waarbij ook de eigen jurisprudentie onder de loep is genomen. Dit jaarverslag besteedt daaraan aandacht, in de vorm van knelpunten in wetgeving en uitvoeringspraktijk. De CRvB streeft ernaar om gesignaleerde onwenselijke effecten van (te) starre wettelijke bepalingen te verminderen of te beëindigen. Een voorbeeld hiervan is de verruimde rechtspraak over het schattenderwijs vaststellen van de bij­standsuitkering in geval van schending van de inlichtingenverplichting. Burgers blijken zaken tegen gemeenten evenwel steeds vaker te verliezen. Bij belastingzaken trad de sterkste daling op.