Hoogste rechters: geen behoefte aan advies EHRM over toepassing EVRM

Hoogste rechters: geen behoefte aan advies EHRM over toepassing EVRM

Sinds 2019 kunnen de hoogste Nederlandse rechters advies vragen aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) over de toepassing van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dat hebben zij evenwel nog nooit gedaan. Er bestaan criteria om te bepalen of het indienen van een adviesaanvraag nuttig is. Tot nu toe zijn er geen zaken geweest die volgens de hoogste rechters aan deze criteria voldeden. En hoewel zij de meerwaarde zien, vinden de meeste rechters het primair aan henzelf om het nationale recht uit te leggen en toe te passen.