Hoe dient de rechter 'risico om slachtoffer te worden van geweld' in asielzaken te beoordelen?

Hoe dient de rechter 'risico om slachtoffer te worden van geweld' in asielzaken te beoordelen?

Antwoorden op prejudiciële vragen rond de uitleg van artikel 15c (risico om slachtoffer te worden van willekeurig geweld) van richtlijn 2011/95/EU inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of staatlozen als personen die internationale bescherming genieten. Het HvJ EU is duidelijk: Lidstaten moeten alle relevante elementen die betrekking hebben op zowel de individuele situatie en persoonlijke omstandigheden van de verzoeker, alsmede de algemene situatie in het land van herkomst onderzoeken, alvorens vast te stellen welk soort 'ernstige schade' (ex artikel 15 van de richtlijn) deze elementen eventueel kunnen staven. Dit betekent dat onze nationale jurisprudentie niet langer houdbaar is: risico's die men loopt, worden niet uitsluitend bepaald op basis van algemene omstandigheden in het land van herkomst, maar ook door persoonlijke aspecten.