EU-Hof verduidelijkt wat een 'inwonend' familielid is

EU-Hof verduidelijkt wat een 'inwonend' familielid is

Familieleden die inwonen bij een EU-burger kunnen in een gast-Lidstaat in aanmerking komen voor een verblijfsrecht. Om als inwonend te kunnen worden beschouwd, moet het betrokken familielid met de EU-burger een relatie van afhankelijkheid hebben die gebaseerd is op een nauwe duurzame, persoonlijke band. Die band moet zijn ontstaan in hetzelfde huishouden en in het kader van een gemeenschappelijk huiselijk leven dat verder gaat dan eenvoudigweg tijdelijk samenwonen om louter praktische redenen.