Ontwikkeling van de (deels) verlaten 'grondenfuik' in de praktijk

Ontwikkeling van de (deels) verlaten 'grondenfuik' in de praktijk

Voorheen liet de Afdeling de gronden die voor het eerst in hoger beroep werden aangevoerd buiten beschouwing, als deze redelijkerwijs al in eerste aanleg hadden kunnen worden aangevoerd. In februari 2022 heeft de Raad van State deze 'grondenfuik' middels twee uitspraken expliciet verlaten en zich daarmee aangesloten bij de andere hoogste bestuursrechters. Naar aanleiding van deze uitspraken zouden appellanten derhalve in beginsel aldus vrij zijn om nieuwe gronden in hoger beroep aan te voeren. Inmiddels is de jurisprudentie hieromtrent verder uitgekristalliseerd.