Civiele rechter beoordeelt niet of onderhandse gunning was toegestaan

Civiele rechter beoordeelt niet of onderhandse gunning was toegestaan

Rechtbank Den Haag deed uitspraak in een bodemprocedure die een collectief van regionale treinvervoerders aanspande tegen de Staat. Centraal staat de onderhandse gunning van de zogeheten hoofdrailnetconcessie; het uitbaten van (het leeuwendeel van) het Nederlandse spoor. Dat wordt sinds jaar en dag gedaan door de Nederlandse Spoorwegen — maar vervoerders als Arriva en Keolis willen graag meedingen. De civiele rechter acht zich niet bevoegd daarover te oordelen. De kwestie zal (na definitieve concessieverlening) kunnen worden voorgelegd aan het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).