Aardverschuiving bij handhaving: Raad van State nuanceert rechtspraak rond begrip 'overtreder'

Aardverschuiving bij handhaving: Raad van State nuanceert rechtspraak rond begrip 'overtreder'

Bij de uitleg van het begrip 'overtreder' in rechtszaken over bestuurlijke boetes, bestuursdwang- of dwangsombesluiten sluit de Afdeling bestuursrechtspraak voortaan aan bij de uitleg die in het strafrecht aan het begrip 'functioneel daderschap' wordt gegeven. Dit geldt zowel voor zaken waarin de overtreder een natuurlijk persoon is, als voor zaken waarin de overtreder een rechtspersoon is. De Afdeling nuanceert hiermee haar rechtspraak op dit punt en volgt de conclusie die staatsraad advocaat-generaal Wattel eerder over dit onderwerp uitbracht.