Elektronische bekendmaking van besluiten: risico’s en kansen

Elektronische bekendmaking van besluiten: risico’s en kansen

Het lijkt erop dat het digitaal bekendmaken van overheidsbesluiten de norm is geworden en dat fysieke documenten met enveloppen en papieren kranten hun beste tijd hebben gehad. Dit heeft uiteenlopende gevolgen. Hoezeer de rechtsbescherming door gedigitaliseerde bekendmaking in het gedrang kan komen, wordt geïllustreerd door een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak uit 2016 over een vergunning voor het gebruiken van een stuk bos als motorcrossterrein; een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 2021 over de aanspraak van een burger op een aanvullende ouderdomsuitkering, en een Afdelingsuitspraak uit 2021 over een omgevingsvergunning voor een zonnepark.