Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel (in zaak over erfafscheiding)

Geslaagd beroep op gelijkheidsbeginsel (in zaak over erfafscheiding)

Voor een geslaagd beroep op het gelijkheidsbeginsel dient sprake te zijn van een vergelijkbaar geval dat ongelijk behandeld wordt, zonder dat daarvoor een objectieve rechtvaardiging bestaat. Meestal honoreert de rechter een beroep op dit beginsel niet — bijvoorbeeld omdat de kwestie wordt vergeleken met gevallen die onvoldoende vergelijkbaar zijn. In deze casus lukt dat wél.