Bibob: samenhang tussen strafbare feiten en aangevraagde beschikking moet duidelijk zijn

Bibob: samenhang tussen strafbare feiten en aangevraagde beschikking moet duidelijk zijn

Met de Wet Bibob kunnen bestuursorganen de achtergrond van een (rechts)persoon onderzoeken in het kader van een vergunning- of subsidieverlening, bij het aangaan van een vastgoedtransactie, of bij het gunnen van een overheidsopdracht. Indien een ernstig gevaar bestaat dat de aanvrager crimineel verkregen vermogen aanwendt of strafbare feiten zal plegen in het licht van zijn bedrijfsvoering, kan het bestuursorgaan weigeren om met hem in zee te gaan.
Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) ziet een tendens in de rechtspraak waarbij de vraag of er voldoende samenhang bestaat tussen in het verleden gepleegde strafbare feiten en de activiteiten waarvoor een beschikking wordt aangevraagd, expliciet beantwoordt moet worden. Hierbij wordt overigens door rechters niet geoordeeld dat ten onrechte samenhang is aangenomen; wél dat nadere motivering vereist is.