Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen: analyse Landsadvocaat

Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen: analyse Landsadvocaat

De Landsadvocaat zet in de onderstaande analyse uiteen wat de wettelijke bevoegdheden zijn om online aangejaagde openbare-ordeverstoringen tegen te gaan. Hierbij wordt ingegaan op zowel straf-, als civiel- en bestuursrechtelijke mogelijkheden. Tevens wordt het grondwettelijk en mensenrechtelijk kader uiteengezet - met name het recht op vrijheid van meningsuiting. De analyse richt zich uitsluitend op de mogelijkheden om op te treden tegen online gedrag en laat ingrijpen in het fysieke domein buiten beschouwing.