'Weigerachtige' ministeries moeten concept-plannen openbaarmaken

'Weigerachtige' ministeries moeten concept-plannen openbaarmaken

Een uitvoerige uitspraak, waarin indringend wordt ingegaan op het nieuwe begrip 'persoonlijke beleidsopvattingen'. De Utrechtse rechter geeft drie ministeries onder uit de zak vanwege hun 'aan weigerachtigheid grenzende weerstand' tegen de openbaarmaking van informatie. Het gaat om 'oplossingsrichtingen' in conceptversies van de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht over het toeslagenschandaal. In geval van 'belangrijke maatschappelijke kwesties' moeten dergelijke opvattingen vaker openbaar worden gemaakt.