Vreemdeling kan geen beroep meer doen op indirect refoulement in Dublinprocedure

Vreemdeling kan geen beroep meer doen op indirect refoulement in Dublinprocedure

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid hoeft in Dublinprocedures niet meer te beoordelen of een overdracht van een vreemdeling aan een andere EU-lidstaat leidt tot ‘indirect refoulement’. Dit betekent dat de staatssecretaris een vreemdeling mag overdragen aan de lidstaat die verantwoordelijk is voor de asielaanvraag van de vreemdeling, ook als die lidstaat een ander asielbeleid voert dan Nederland.