Informatieverzoek op grond van artikel 5.5 Woo: verstrekken, tenzij

Informatieverzoek op grond van artikel 5.5 Woo: verstrekken, tenzij

De rechtspraak over het bijzondere verzoek tot verstrekking van informatie aan de persoon die het betreft (artikel 5.5 Woo), komt steeds meer op gang. Dit keer een uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Interessant, omdat het over de reikwijdte van een dergelijk verzoek gaat — en het beoordelingskader dat het bestuursorgaan dient te hanteren.