Eerste Kamer akkoord met controversiële 'Big Brother-wet'

Eerste Kamer akkoord met controversiële 'Big Brother-wet'

De Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden maakt het voor instanties mogelijk om een breed scala aan gegevens te delen en te analyseren, waaronder financiële en strafrechtelijke informatie en gegevens uit gemeentelijke systemen. Op die manier zouden fiscale en sociale fraude bestreden worden, maar de wet staat tegelijkertijd ter discussie wegens verstrekkende bevoegdheden die overheidsinstanties én private partijen krijgen.