Hoe vaak mag de beslistermijn voor asielverzoeken verlengd worden?

Hoe vaak mag de beslistermijn voor asielverzoeken verlengd worden?

De Raad van State wil weten of (en zo ja: hoe vaak) de minister van Asiel en Migratie aansluitend gebruik mag maken van de bevoegdheid om de beslistermijn voor asielverzoeken te verlengen — aanvullend op eerdere prejudiciële vragen die de Afdeling in november 2023 heeft gesteld aan het Hof van Justitie.