Mediation in de strafrechtspraak

Mediation in de strafrechtspraak

Mediation heeft zijn waarde in de strafrechtspleging bewezen, maar het aandeel ervan in de afdoening van zaken is zeer beperkt: circa 1 procent. Strafrechters geven aan mediation een goede ontwikkeling te vinden, maar komen er dus zelden toe om het in te zetten. Veel wordt in dit verband verwacht van twee pilots in het kader van de Innovatiewet Strafvordering.