AG HR in Box-zaak: Wet schiet tekort bij verschoningsrecht

AG HR in Box-zaak: Wet schiet tekort bij verschoningsrecht

Vanwege tekortschietende waarborgen in wetgeving met betrekking tot het verschoningsrecht, concludeert advocaat-generaal (AG) Harteveld dat in meer gevallen een rol is weggelegd voor de rechter-commissaris dan de wet voorschrijft.