Allround Juridisch Adviseur bij de Gemeente Doesburg

Allround Juridisch Adviseur bij de Gemeente Doesburg

Je bent secretaris van de commissie bezwaarschriften, die adviseert over te nemen beslissingen op bezwaar op het gebied van het fysiek en sociaal domein. Ook ben je betrokken bij (hoger) beroepszaken en toets je collegevoorstellen op juridische kwaliteit en kom je met verbetervoorstellen;Je treedt op als Woo-co÷rdinator en contactpersoon en bent betrokken bij de behandeling en afhandeling van Woo-verzoeken.