Juridisch Adviseur Omgevingswet bij HLTsamen te Sassenheim

Juridisch Adviseur Omgevingswet bij HLTsamen te Sassenheim

Wij zetten ons met zo’n 470 collega’s in voor de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen; tienduizenden inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties. Samen met je drie juridische collega’s bied je ondersteuning aan elf vergunningverleners Wabo en vijf vergunningverleners APV en Bijzondere wetten. Je bent in het proces van vergunningverlening verantwoordelijk voor alle voorkomende juridische werkzaamheden. Je adviseert collega’s op het gebied van omgevingsrecht en de APV en je vertegenwoordigt gemeenten in bezwaar- en (hoger-)beroepzaken bij de externe bezwaarschriftencommissie en rechterlijke instanties.