Jurist bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Jurist bestuursrecht bij de Provincie Flevoland te Lelystad

Voor de eenheid Juridische Zaken & Inkoop zoeken wij een Jurist Awb en Woo. Jij analyseert en beoordeelt verzoeken op informatie aan de hand van de relevante wetgeving. Daarbij krijg je te maken met politieke gevoeligheid, externe belangen en eventuele geheimhouding. Je bewaakt beslistermijnen en bent betrokken bij het verbeteren van de procedures om de wettelijke termijnen te halen. Je stelt Woo-besluiten op en bereidt zelfstandig bezwaarschriften voor.