Jurist Zee & Delta bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Jurist Zee & Delta bij Rijkswaterstaat te Rijswijk

Ons beheergebied omvat de provincie Zeeland, de Deltawateren, de Noordzee en de territoriale wateren van de Caribisch Nederlandse BES-eilanden. Jij toetst én adviseert onder meer op het gebied van vergunningverlening, verkeersbesluiten, handhaving en beheer- en onderhoudstaken; je behandelt zelfstandig Woo-verzoeken, schadeclaims en bezwaarschriften; je bent voorzitter van hoorzittingen en je behandelt beroepsprocedures en vertegenwoordigt de minister op zittingen. Vind jij het leuk om je te verdiepen in onder andere de Waterwet, Wegenverkeerswet, Scheepvaartverkeerswet, de Omgevingswet - de Woo en de AVG?