Senior Bestuursadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad

Senior Bestuursadviseur bij Waterschap Zuiderzeeland te Lelystad

Het waterschapsbestuur is verantwoordelijk voor de waterhuishouding in Flevoland en kleine delen Friesland en Overijssel. Als senior bestuursadviseur adviseer en ondersteun jij het bestuur. Je bewaakt en bevordert de kwaliteit van het bestuurlijk proces. Jouw aandachtsgebied ligt daarbij vooral bij het algemeen bestuur. Jij bent hun aanspreekpunt en geeft gevraagd en ongevraagd advies (bij moties, amendementen e.d.). Je bent sparringpartner van de voorzitter van de algemene vergadering en helpt hem bij de voorbereiding van (en tijdens) bestuursvergaderingen.