Gemeentejurist bij de Gemeente Zoetermeer

Gemeentejurist bij de Gemeente Zoetermeer

Publiek- en privaatrechtelijke samenwerkingen, Woo-verzoeken, de rechtspositie van onze politieke ambtsdragers, subsidies, mandaat, verkiezingencontracten en aanbestedingen. Aan bijna alles wat we bij gemeente Zoetermeer doen, kleven juridische aspecten. Soms dertien in een dozijn, soms uitermate complex. Jij houdt je rechtsgeleerde hoofd koel bij alle vragen die op je afkomen of ze nu vanuit het bestuur of vanuit de organisatie gesteld worden. Jij voorziet hen van antwoorden die zowel juridisch juist als praktisch werkbaar zijn.