Regisseur aanpak ondermijning bij de Gemeente Hilversum

Regisseur aanpak ondermijning bij de Gemeente Hilversum

De aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit is één van de prioriteiten in het veiligheidsbeleid van de gemeente Hilversum. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met veiligheidspartners, zoals de politie en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Jij wordt onder andere verantwoordelijk voor de doorontwikkeling van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Ook regisseer je alle (operationele, bestuurlijke en privacy-juridische) processen die hiermee samenhangen.