Griffier bij de Gemeente Bunnik

Griffier bij de Gemeente Bunnik

Onze gemeenteraad heeft 17 leden, verdeeld over 5 fracties. Er heerst en goede en constructieve sfeer in de raad. Eind 2022 is een raadsprogramma vastgesteld. Daarin staan zowel inhoudelijke ambities als afspraken over de wijze van (samen)werken. Een brede werkgroep uit de raad bereidt nu een nieuw vergadermodel voor. Jouw rol als griffier is cruciaal. Je zorgt ervoor dat het besluitvormingsproces van de gemeenteraad goed en soepel verloopt. Daarbij ondersteun je de raad bij al zijn werkzaamheden.